מפרט הקורס 

מה יהיה לנו בקורס?

                                                   

פרק 1: ביסוס ערכים הוריים

                                               

                                                 

                                                 

 

 

פרק 2: חיזוק קשר הורה - ילד

 

 

 

 

 

 

פרק 3 : חיזוק ביטחון עצמי 

 

 

 

 

 

 

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com