top of page

מרססים

מרססים
סדנת גרפיטי לביטוי רגשי וערכי 

 

הסדנה יכולה להתקיים במתכונת של מפגש חד פעמי או כתהליך עומק קבוצתי. לאחר שיחה נדייק ונתאים את הסדנה במיוחד עבורכם

מפגשים קבוצתיים, בהם נכנס יחד לתהליך משותף של היכרות חברתית, שיח, יצירה וביטוי רגשי. נכיר את הגרפיטי כאמצעי ביטוי לתחושות של כעס, תסכול, אכזבה וגם כאמצעי דרכו נוכל לבטא את משאלותינו, רצונותינו, להשאיר חותם, אמירה ולברוא את החזון שלנו.

מה בסדנה?

  • הכרת העבודה עם הגרפיטי כאמצעי ביטוי.

  • התנסות בעבודה עם תבניות ומצעי עבודה שונים.

  • נראה כמה כוח יש לנו בידיים ליצור ולהשפיע - על התחושות הפנימיות שלנו וכלפי חוץ.

  • נעבוד על כוחה של קבוצה, חיזוק מיומנויות חברתיות ויכולת לעבודת צוות ושיתופי פעולה.

למי הסדנה מיועדת?

הסדנה מאפשרת עבודה חווייתית עם ערך מוסף

  • ימי כיף של צוותי עבודה

  • מפגשים משפחתיים או קהילתיים 

  • קבוצות של ילדים ונוער (משוייכת למערכת הגפ"ן).  

 

אין צורך להיות אומן כדי ליצור את הרגשות שלנו.

bottom of page